AUKAS

PROJECT

Aukas

Aukas is een Belgische organisatie die de Angkor Tree school in Cambodja ondersteunt. Aukas biedt vooral financiële en logistieke ondersteuning.. Door middel van sponsoring en duurzame financieringen hulp bieden aan de vaste kosten van de Ankgor Tree School. Aukas is een onderwijsproject dat met hulp van vrijwilligers de school ondersteunt. Aukas geeft vrijwilligers die zich ter plaatse in Cambodja willen inzetten voor de school, logistieke ondersteuning.

 

Voor Aukas werd een logo ontwikkeld waarin de visie van de vzw Aukas herkenbaar is. De afbeelding van de handen verwijzen naar de ideologie van Aukas. De hand is speels weergegeven en beklemtoond het spontane, vrijwillige, creatieve en opbouwende karakter van de organisatie. Voor de typografie werd gekozen voor een strakke herkenbare en tijdloze letter, dat het organisatorisch vermogen en de professionele doeltreffende aanpak van Aukas moet weergeven.

 

brand identity, print, beeldvorming

© studio maarten 2016 | link to friends